Almanca A1 Dersleri petinya.net

Buzağı İshalini Ne Geçirir? Buzağı Öttürmesi Nedir?

Ülkemiz genelinde birçok insan büyükbaş hayvancılık ile uğraşmaktadır. Bu hayvanlardan birisi de buzağı olmaktadır. Ancak genetikleri gereği buzağılar hastalanmaya meyilli olan hayvanlardan birisidir. Hayvancılık yapan insanların merak ettiği konulardan birisi de buzağılarda ishal ve doğal tedavi olmaktadır. Buzağı annesinin sütünü çok fazla içmemelidir. Yeterli ölçüde süt verebilirsiniz, yaklaşık buzağı başına 2 litre süt ile başlangıç yapılır. Fakat bu da buzağının doğum ağırlığına göre değişebilir. Sütü fazla verdiğinizde ishal ile karşılaşabilirsiniz. Bu hastalık çok ölümcül olmasa da öldürme ihtimali taşımaktadır. İshal tedavileri şu şekilde sıralanabilir;

 • Hayvanlara verilen yemler özellikle fabrika yemleri, hayvanlara alıştırılarak azar azar 5-10 gün içerisinde verilmelidir.
 • Zorunda kalınmadıkça fabrika yemi değişimine gidilmemelidir.
 • Yemlerde ilave tahıl kırmalarından kesinlikle kaçınılmalıdır.
 • Koruyucu önlem amacı ile hayvanlara kaliteli kuru ot kesinlikle verilmelidir.
 • Hayvanların önünde kesinlikle her zaman temiz su olmalıdır.

Buzağıları Hasta Yapan Nedenler

Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan insanların en fazla ilgilendiği sorunlardan birisi de buzağılarında ishal olmaktadır. Kişilerin bu konularda merak ettiği şeyler bulunmaktadır. Bunlardan birisi de buzağıları hasta yapan nedenler olmaktadır. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir;

 • Ahırın temiz olmaması,
 • Ahırın rutubetli, çok sıcak ya da soğuk olması,
 • Annenin gebeliğin son aylarında farklı ahıra nakledilmesi,
 • Buzağının ağız sütünü içmemesi,
 • Buzağılara içirilen süt miktarının çok fazla olması,
 • İçirilen sütlerin soğuk ya da bozuk olması,
 • Güç doğum,
 • Yeni doğan buzağılarla, yetişkinlerin birarada tutulması,
 • Mevsim durumu (Özellikle kış sonları ve ilkbahar başları)
 • Stres
 • Beslenme düzensizliği
 • Suni emzirmeler
 • A vitamin eksikliği

Buzağı Süt İshali Nasıl Geçer?

Kişilerin buzağı hastalıkları hakkında merak içerisinde olduğu birçok konu bulunmaktadır. Bunlardan birisi de buzağı süt ishali nasıl geçer sorusu olmaktadır. Bu durumda ağız sütü buzağıyı hastalıklardan koruyucu maddeler taşıdığından çok gereklidir. Bu yüzden süt ishali olan buzağının en kısa zamanda anneyi emmesi sağlanmalıdır. İlk 24 saat içinde 3-4 öğün ağız sütü mutlaka emzirilmelidir. Doğumdan sonraki 3 gün ağız sütüne devam edilmelidir. Bu sayede buzağıdaki süt ishali geçecektir.

Buzağı İshallerinde Alınacak Önlemler

Son zamanlarda büyükbaş hayvancılık yapan insanların buzağılar ile ilgili birçok sorunu ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de buzağı ishali(buzağı öttürmesi) olmaktadır. Ancak her şeye bulunabildiği gibi bunun da çözümü mevcuttur. Öncesinde önlem almanız da iyi olacaktır. Buzağı ishallerinde alınacak önlemler vardır. Hastalık eğer ki sürü içerisindeyse sağlıklı hayvanlar ve sağlıksız hayvanlar derhal ayrılmalıdır. Her tedavi uygulanmalı ve sıvı takviyesi yapılmalıdır. Alınacak önlemler şu şekilde listelenebilir;

 • Yeni doğan buzağılarının her biri ayrı bölmelerde tutulmalıdır.
 • Bu bölümlerin her birinin temiz ve düzenli olması gerekmektedir.
 • Yemlemenin yapıldığı ekipmanlar da temiz olmalıdır ve her yemlemeden sonra temizlenmelidir.
 • Hasta hayvanlar iyi havalandırılmalıdır.
 • Hayvanlar kuru ve temiz bir yerde tutulmalı ve fazla sıcaktan korunmalıdır.
 • Hayvanlar ilk on gün boyunca temiz süt ile beslenmelidir.

Buzağıların Hastalık Belirtisi

Büyükbaş ile uğraşan insanların en çok merak ettiği konulardan birisi de buzağıların hastalık belirtisi olmaktadır. Bu belirtiler üçe ayrılabilir;

 • Septisemik form; Bakteri kan dolaşımındadır. Doğumdan sonraki 24 saatte ortaya çıkar. Gözlerde kanlanma ve iştahsızlık görülür. Hayvanlarda aniden ölümler meydana gelir. Hastalık çok hızlı seyreder ve 24-96 saatte ölümle son bulur.
 • Enteritis formu; En çok görülen hastalık şeklidir. Bakteri kandan bağırsaklara geçer. 3-4 günlükten büyük buzağılarda görülür. 7-10 gün içinde, günde 8-10 kez tekrar eden sulu, pis kokulu, beyaz sarı renkte ishalle seyreder. Beyaz ishal olarakta adlandırılır.
 • Enterotoksemik form; Bağırsakta E.coli’nin fazla üremesi sonucunda zehirlenme belirtileri meydana gelir. Kondisyonu iyi olan hayvanlarda, 12-72 saat içinde ani ölümlerle sonuçlanır. Çok seyrek olarak görülür.

Buzağı Ötürmesi Nedir?

Buzağılarında hastalıklar saptayan hayvan sahipleri ilk olarak onların ötürme olduklarını düşünmektedirler. Ancak bu kadar korkmaya gerek yoktur. Buzağı ötürmesi tedavileri çokça mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Yemlerde ilave tahıl kırmalarından kesinlikle kaçınılmalıdır.
 • Koruyucu önlem amacı ile hayvanlara kaliteli kuru ot kesinlikle verilmelidir.
 • Hayvanların önünde kesinlikle her zaman temiz su olmalıdır.
 • Hayvanlara verilen yemler özellikle fabrika yemleri, hayvanlara alıştırılarak azar azar 5-10 gün içerisinde verilmelidir.
 • Zorunda kalınmadıkça fabrika yemi değişimine gidilmemelidir.

Buzağı Ötürmesini Ne Geçirir?

Kişilerin ötürmeyle ilgili merak ettiği birçok husus bulunmaktadır. Bunlardan birisi de buzağı ötürmesi sebepleri olmaktadır. Buzağıların birçok etkenden etkilenip hastalanabileceği gibi spesifik olarak da birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir;

 • İçirilen sütlerin soğuk ya da bozuk olması,
 • Güç doğum,
 • Yeni doğan buzağılarla, yetişkinlerin bir arada tutulması,
 • Mevsim durumu (Özellikle kış sonları ve ilkbahar başları)
 • Stres
 • Ahırın temiz olmaması,
 • Ahırın rutubetli, çok sıcak ya da soğuk olması,
 • Annenin gebeliğin son aylarında farklı ahıra nakledilmesi,
 • Buzağının ağız sütünü içmemesi,
 • Beslenme düzensizliği
 • Suni emzirmeler
 • A vitamin eksikliği

Yorum yapın