Romanov Koyunu Özellikleri ve Bakımı

Romanov koyunu özellikleri ve bakımı; hayvan yetiştiriciliği yapan, özellikle bu koyun besiciliği yapan herkesin bilgi sahibi olması gereken bir konudur. Zira Romanov koyun cinsi; kuzu makinesi olarak da adlandırılan bir türdür ve bakımı da belli koşullara dikkat edildiği takdirde zor değildir.

Romanov koyununun anavatanı Rusya’dır. Normal bakım koşulları altında dişi Romanov koyunları 40-50 kilo civarına ulaşırken; erkekleri 55 ve 70 kilo arasında değişebilir. Bu ırka sahip koyunlar; değişik beslenme düzenine ve farklı koşullara çabuk uyum sağlayan bir tür olduğu için; bakımı bazı cinslere nazaran çok daha kolay olmaktadır.

Romanov cins koyunlar; küçük sürüler halinde yetiştirildiği takdirde; hem bakımı hem de yönlendirme kabiliyeti daha rahat olur; aynı zamanda bu sayede daha verimli bir üretim ve besi zinciri oluşturulabilir. Pek çok koyun ırkına nazaran daha doğurgan bir tür olduğu için; Romanov koyunları ve melezleri besiciliği yoğun olarak yapılan küçükbaş hayvanlar arasındadır.

Romanov Koyunu Özellikleri

Romanov koyun cinsi; öncelikle çok farklı bölgelerde kolay bir şekilde adapte olabilme özelliğiyle bilinir ve bu sayede tüm dünyada; aynı zamanda ülkemizde de yetiştirilen bir tür haline gelmiştir. Bunun yanı sıra Romanov koyununun en dikkat çeken özelliklerine birlikte göz atalım:

  • Romanov koyun ırkı; yaklaşık 12 yaşına kadar damızlık olarak tutulabilmektedir.
  • Çiftleşme sürecinde belirli herhangi bir zaman dilimi olmadığı için; yılın her döneminde yavru verebilir.
  • Romanov koyunu yılda kaç doğum yapar diye soranlar için, tek seferde çok sayıda yavru verebilir ve 3-4 yavruya kadar rahatlıkla besleyebilir denilebilir. Daha fazla yavru sayısı alındığında ise; muhakkak gıda desteği sağlanmalı; tercihen biberonla inek sütü verilmelidir.
  • Yeni doğmuş yavrular yetişkinler kadar dayanıklı olmayacağı için; fazladan özen gösterilmeli ve verilecek sütün sıcaklığı, yağsız olması gibi unsurlar göz önünde tutulmalıdır.
  • Romanov koyun cinsi; 3 veya 4 aylıkken çiftleştirilebilir; ancak sağlıklı yavrular almak için; tercihen 6 aylıktan sonra çiftleştirilmelidir.
  • Romanov koyun cinsi besicilik alanında da sıklıkla yetiştirilir. Bunun temel iki nedeni vardır. Birincisi; sık aralıklarla ve çok sayıda yavrulamasıdır. Bir diğer özelliği ise; etinin kokusuz ve rahat tüketilebilir olması dolayısıyladır.

Romanov Koyunu Özellikleri ve Bakımı
Romanov Koyunu Anavatanı ve Ayrıntıları

Romanov koyununun orijininin Rusya olduğunu belirtmiştik. Ayrıntılara değinmek gerekirse; Romanov şehri adını ünlü Romanov koyunlarından almıştır. Bu türün yetiştiği bölge genel olarak Volga civarıdır. Romanov koyun cinsi, ilk olarak 18. yy.da Rusya’da keşfedilmiştir.

Daha sonra Avrupa ülkeleri tarafından ithal edilmiştir. Romanov koyunu yetiştiriciliği karlı diye soranlar için evet cevabını vermek mümkündür. Zira doğurganlığı yüksek ve besiciliği tercih edilen bir türdür.

Romanov Irkı

Romanov koyununun dikkat çeken özelliklerinden biri de; başka bir ırkla melez olmamasıdır. Tabii ki verimli olan bu türden fayda almak için başka ırklarla melezlenebilir ve diğer bazı türleri de daha verimli hale getirebilir. Örneğin; özellikle ilk yavrulamada karkas üretimini arttırdığı ve yemden faydalanmayı da yükselttiği bilinmektedir.

Romanov Koyunu Kaç Kilo Süt Verir?

Romanov cinsinin süt verme oranına bakarsak; 100 günlük hesaplamada ortalama olarak 150 kg civarı süt verdiği görülmüştür. En verimli hayvanlardan ise; 200 ve 250 kg arası süt alınmıştır. Bu sütün yağ oranı genel olarak %7,5 civarı olmakta ve koyun sütleri arasında en yüksek folik asit değerine sahip olmasıyla bilinmektedir.

Romanov Koyunu Görünümü
Romanov Koyunu Görünümü

Romanov koyun cinsi; yeni doğduğunda siyah renklidir ve büyüdükçe rengi griye döner. Pek çok türde olduğu gibi Romanov koyununda da; dişi olanları boynuzsuzdur. Bacakları bazı türlere nazaran daha uzun yapıdadır ancak yine de ufak yapılı bir hayvandır.
Önceki siyah tüylerinin üzerine yeni beyaz tüyler çıktığı için; maviye dönük bir posta sahip olurlar. Süt verimi oldukça yüksek olan Romanov koyunu; soğuk ve sıcak iklim değişimine ve şartlarına kolay uyum sağlar.

Romanov Koyunu Yetiştirme

Romanov koyun cinsi; yerli pek çok faydalı ve verimli cins koyunumuzla melezlenmeye çalışılmış ve bazı türlerde de verim elde edilmiş bir türdür. Ülkemizde Romanov koyunu gibi yüksek verimli yerli türler görmek de mümkündür.

Romanov koyunu da; anavatanı Rusya’dan verimliliği ve farklı şartlara rahat uyumu dolayısıyla yayılmış ve sevilen bir koyun türüdür. Romanov koyunu fiyatları da; bu nedenle bazı ırklara göre daha yüksek olmaktadır.

Kuzulama ve besi alanındaki verimi dolayısıyla; masrafını çıkaracağı anlayışı olan Romanov koyunu ülkemizde ve dünyada pek çok kişi tarafından yetiştirilmektedir. Romanov koyun cinsinin dünyaya yayılmasında bir başka etken de; bu ırkın çok farklı ve değişken şartlara kolaylıkla adapte olması özelliğinden dolayıdır. Bu anlamda bakımı da; birçok hayvan türüne nazaran çok daha kolaydır.

Romanov Cinsi Kuzu Bakımı
Romanov Cinsi Kuzu Bakımı

Romanov koyun ırkı; çok fazla yavru sayısına ulaşabilen bir türdür. Hatta bu cinse ait bir koyunda rekor; 14 yavrudur. Bu nedenle Romanov koyununa kuzu makinesi denir. Bunun yanı sıra; yılın her döneminde çiftleşme ve yavru verme özelliği bulunur.

Yavru sayısı hem tek seferde yüksektir hem de sık sık yavru verdiği için verimi yükseltir. Bu cinse ait kuzuların bakımında da her tür gibi özen göstermek gerekir. Öncelikle Romanov kuzuları; en az 15 gün süt emmelidir.

Bu süre dolana kadar herhangi ek bir besin verilmesi tavsiye edilmez, hayvana zarar verebilir. 15 günlük olmuş kuzular; yavaştan yem yemeye alıştırılmalı ve 2.5 aylık olanlar sütten kesilmeye başlanmalıdır. Hayvana doğum öncesi tuz verilmemesi de önemli bir konudur.

Romanov Koyununa Dair Bazı Önemli Bilgiler

Romanov koyunu gerçekleri hususunda bir diğer önemli nokta da; 3 ay aralıklarla iç ve dış parazitlerinin ihmal edilmemesi gerektiğidir. Her türlü hayvana bakımında olduğu gibi; hayvana özgü ve ihtiyacı olan aşı ve vitaminler doğru takiplerle verilmelidir.

Bu hayvanın bakımında bir diğer önemli husus da; Romanov koyununun mera ya da ağılda, kesinlikle yaş bir zeminde tutulmaması gerektiğidir. Yaz mevsiminde en az 3 ya da 4 kez banyo yapması faydalı olacaktır. Ağıl kapılarına da dikkat edilmeli ve çok dar alanlar seçilmemelidir.
Zira sıkışmalar dolaysıyla hayvan kayıpları ya da hayvanın düşük yapması bile söz konusu olabilmektedir. Romanov koyunu özellikleri ve bakımı konusunda faydalı bilgiler sunmayı amaçladığımız yazımızın sonuna geldik.

 

Yorum yapın